accountantsdiensten - accountancy in leeuwarden

Accountancy

Natuurlijk hebben de accountants en adviseurs van Accountantskantoor Propstra een goed gevoel voor ‘de cijfers’. Of het nu gaat om tussentijdse rapportages of jaarstukken: u kunt ervan op aan dat deze waterdicht in elkaar zitten. Maar om uw bedrijf echt verder te helpen, vinden wij het verhaal áchter de cijfers veel belangrijker. Waarom gaan zaken zoals ze gaan? Waar liggen verbeterpunten? Hoe kan uw financiële huishouding nog doelmatiger worden ingericht? Dergelijke vragen raken de kern van het accountantsvak, vinden wij. Alleen op die manier ook kunnen we samen zorgen voor meer grip op uw bedrijfsvoering.

Voor vrijwel alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht, zoals:

 • Samenstellen van jaarrekeningen

 • Tussentijdse rapportages

 • Begrotingen

 • Administratieve organisatie en interne controle

 • Adviezen op het gebied van financiële verslaglegging

 • Advisering en begeleiding in automatisering

 • Opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen

 • Rentabiliteitsonderzoeken

 • Bedrijfseconomische advisering

 • Analyse van resultaatontwikkeling

 • Verzorgen van accountantsverklaring