Accountantskantoor propstra leeuwaren - werkzijze

Waar krijgt u als ondernemer zoal mee te maken?

Tussentijdse prognoses en rapportages, financieringskwesties, belastingaangiften, de administratie, financiële planning, omzetbewaking, de jaarrekening, loon- en salarisverwerking, personeelsmutaties, klantenwerving en relatiebeheer, arbeidsrecht, pensioenregelingen, krediet- en subsidieaanvragen, het ondernemingsplan, automatisering, geschillen met de fiscus, fusie & overname, bedrijfsopvolging …

Een ondernemer staat voortdurend voor allerlei uitdagingen. Uit onze eigen ondernemerservaring weten we dat er talloze complexe zaken in sneltreinvaart op u af kunnen komen. Het stellen van prioriteiten is niet eenvoudig, want eigenlijk lijkt alles belangrijk. Beslissingen worden ‘even tussendoor’ genomen. Niet goed natuurlijk, maar het ontbreekt u vaak eenvoudigweg aan tijd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Accountantskantoor Propstra heeft als stelregel dat een ondernemer zo veel mogelijk bezig moet kunnen zijn met zijn kerntaken. Dat zorgt immers voor de beste resultaten. Daarom vervullen we een (pro)actieve rol als uw persoonlijke financiële coach. Aanmoedigen, ondersteunen, tijdig bijsturen, kansen signaleren, adviseren, corrigeren, meedoen, ontzorgen … Met maar één doel: uw bedrijf zo optimaal mogelijk laten draaien.

De praktijk

Naast het geven van advies zorgen wij desgewenst ook voor de praktische uitwerking ervan. Zo kunt u ons bijvoorbeeld raadplegen voor het verbeteren van de efficiency binnen uw bedrijf, maar ook voor het compleet verwerken van uw administratie of het opstellen van tussentijdse prognoses en managementrapportages. Daarbij houden we de ontwikkelingen in het veld en uw branche nauwlettend in de gaten. Samen zorgen we voor een gezonde financiële huishouding en een optimale bedrijfsstructuur. Zodat u weer toekomt aan uw oorspronkelijke passie: succesvol ondernemen!