P&O, personeel en organsiatie advies bij accountantskantoor propstra in leeuwarden

Personeel & Organisatie

Uw medewerkers zijn essentieel voor uw bedrijf. Zij vormen uw belangrijkste ‘kapitaal’. Wij adviseren u graag bij de organisatie van uw onderneming.

Wij bieden u ondersteuning op de volgende ‘personele’ terreinen:

  • Personeelsbeleid

  • Employee benefits (werknemersvoordelen)

  • Begeleiding en ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen

  • Begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures

  • Werving en selectie

  • Ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken

  • Vraagstukken betreffende (ziekte)verzuim

  • Opstellen van personele regelingen (zoals kinderopvang)

  • Opstellen van personeelsadvertenties

  • Verzuimbegeleiding en re-integratie